Informacje o firmiezakres działalnościgaleria projektównasi klienciAktualnościkontakt

Kontakt


Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 72
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (033) 812 27 47
tel./fax (033) 811 97 66
allpro@allpro.pl

Aktualności

 • 02.09.2013
  Podpisanie umowy na projekt przebudowy układu odprowadzania wody z szybu „Kazimierz I” do zbiornika przelewowego oraz wymiany kolektorów DN600 odprowadzających wody dołowe z pompowni głębinowej „Niwka-Modrzejów”.

 • 19.07.2013
  Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pompowni ścieków w Mazańcowicach przy ul. Starobielskiej.

 • 04.06.2013
  Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji na budowę dodatkowych zabezpieczeń tłoczni ścieków „Juraszki” w Cięcinie-Juraszkach w gminie Węgierska Górka.

 • 13.02.2013
  Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice - zadanie 1,2,6

 • 07.02.2013
  Podpisanie umowy na wykonanie projektu hydroforni zapewniającej doprowadzenie wody do Bystrej oraz Juszczyny na terenie gminy Radziechowy - Wieprz

 • 21.01.2013
  Podpisanie umowy na pełnienie Nadzoru Autorskiego nad inwestycją – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec – kontrakt 23.

 • 14.11.2012
  Podpisanie umowy na pełnienie funkcji doradcy technicznego dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz - etap I” w ramach zadania: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”

 • 27.09.2012
  Podpisanie umowy na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej

 • 18.09.2012
  Podpisanie umowy na projekt odprowadzania wód opadowych z części Osiedla Zachód w Siewierzu

 • 11.09.2012
  Podpisanie umowy na dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Regulacja koryta cieku Jasienicki w km 7+179 – 6+ 748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425 – 14+663 w m. Jasienica, pow. bielski.

 • 11.09.2012
  Podpisanie umowy na dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Regulacja cieku Tyskiego w km 2+400 – 4+ 900 w m. Tychy”.

 • 11.04.2012
  Podpisanie umowy na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

 • 01.02.2012
  Podpisanie umowy na dokumentację budowlano-wykonawczą przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kaskadowej, Wapienickiej, Antycznej w Bielsku-Białej.

 • 16.01.2012
  Podpisanie umowy na dokumentację budowy wodociągu przesyłowego PVC ø 110 w miejscowości Siewierz, ul. Jeziorna.

 • 15.11.2011
  Wyróżnienie Firmy Inżynierskiej ALL-PRO Złotą Odznaką "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA". Czytaj więcej

  Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk wręcza Prezesowi Romanowi Karwowskiemu odznakę

 • 28.10.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację budowlano-wykonawczą odstojnika wód pokąpielowych z budynku „Jaś” i „Przewiązka” wraz ze studzienką kontrolną SK ø 1000 oraz modernizacji wylotu kanalizacji do potoku „Wysoki”.

 • 17.10.2011
  Podpisanie umowy na koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paproci w Tychach.

 • 29.08.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację projektową budowlano-wykonawczą wraz z realizacją budowy przerzutu ścieków z oczyszczalni „Klimazowiec” na oczyszczalnię „Gigablok”.

 • 22.08.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację dotyczącą sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Juszczyny – Sopotni Małej, tj. na granicy gmin: Jelenia, Radziechowy-Wieprz.

 • 11.07.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zasań – Gmina Myślenice” w ramach zadania uporządkowanie gosp. Wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II.

 • 30.05.2011
  Podpisanie umowy na projekt budowlano-wykonawczy wymiany i budowy sieci wodociągowych w Bielsku-Białej i Kozach oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych w Bielsku-Białej.

 • 23.05.2011
  Podpisanie umowy na projekt przebudowy układu pompowego ścieków na terenie Oczyszczalni ścieków w Milówce”.

 • 02.05.2011
  Podpisanie umowy na projekt dokumentacji budowlanej dla sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki – zlewnia oś. Robotnicze – Rogoźnik, ul. Brzozowa, ul. Węgroda, ul. Narutowicza, ul. 1-go Maja.

 • 31.03.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice - Górki i Stojowice na terenie gminy Dobczyce.

 • 15.02.2011
  Podpisanie umowy na projekt koncepcji zasilania w wodę Gminy Radziechowy Wieprz.

 • 11.01.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację projektową budowlano – wykonawczą kolektora sanitarnego z terenów „eko – miasteczka Siewierz” do oczyszczalni ścieków w Siewierzu.

 • 11.01.2011
  Podpisanie umowy na dokumentację projektową dla ”Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach – etap VIII” rejon ul. Tęczowej.

 • 21.12.2010
  Podpisanie umowy na projekt budowlano-wykonawczy budowy przelewu burzowego na potoku Kamieniczanka w rejonie ul. Karpackiej i Kochanowskiego oraz budowy kanału ulgi w rejonie ul. Ciesielskiej w Buczkowicach.

 • 14.09.2010
  Podpisanie umowy na dokumentację projektową w gminie Czechowice-Dziedzice” dla Część 1 – Podzadanie 2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (L = 19,81 km).

 • 16.06.2006
  Podpisanie umowy na dokumentację projektow sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Węgierska Górka w ramach projektu Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie.
Design by M471

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0