Informacje o firmiezakres działalnościgaleria projektównasi klienciAktualnościkontakt

Aktualności


 • 02.09.2013 Podpisanie umowy na projekt przebudowy układu odprowadzania wody z szybu „Kazimierz I” do zbiornika przelewowego oraz wymiany kolektorów DN600 odprowadzających wody dołowe z pompowni głębinowej „Niwka-Modrzejów”.

 • 19.07.2013 Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pompowni ścieków w Mazańcowicach przy ul. Starobielskiej.

Kontakt


Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 72
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (033) 812 27 47
tel./fax (033) 811 97 66
allpro@allpro.pl

Projektowanie i konsulting

Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. działa na terenie Polski południowej. Firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych usług związanych głównie z gospodarką wodno-ściekową oraz budownictwem. Największymi atutami firmy są znajomość rynku oraz doświadczenie jej wiodącej kadry w projektowaniu i działalności konsultingowej zdobyte przez lata pracy w tej branży.

Firma posiada bogatą bazę sprzętową - stanowiska komputerowe z pełnym najnowszym oprogramowaniem oraz własną poligrafię. Część stanowisk komputerowych zostało zakupionych dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej (PHARE 2002, ZPORR).


Firma świadczy usługi obejmujące wszystkie formy realizacji przedsięwzięć, tj.

  Faza przedprojektowa:

 • analizy ekonomiczne,
 • koncepcje programowo - przestrzenne,
 • studia wykonalności inwestycji,
 • programy funkcjonalno - użytkowe,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • biznesplany,
 • wnioski o dotacje unijne,

  Faza projektowa:

 • projekty budowlane,
 • kompleksowe projekty wykonawcze,
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  Faza realizacji inwestycji (również wg procedur FIDIC)

 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów na roboty,
 • prowadzenie inwestycji na zasadach inwestora zastępczego.

Design by M471

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0